Ochrana súkromia

Aby ste porozumeli, ako pracujeme s vašimi osobnými údajmi a prečo ich vlastne chceme, vznikol tento krátky dokument.

Aké osobné údaje spracovávame a prečo?

Na účely informovania o dianí okolo Festivalu AMPLIÓN, prípadne celého Ansámblu nepravidelného divadla, využívame vašu e-mailovú adresu, krstné meno a priezvisko (ak ste nám ich poskytli). To je všetko.

Ako vaše osobné údaje spracovávame?

Na uchovávanie zoznamu e-mailových adries a odosielanie e-mailov s novinkami využívame službu Mailchimp. Tá vaše údaje spracúva. Viac o ich prístupe k súkromiu si prečítate na ich stránkach.

Organizátor

Ansámbel nepravidelného divadla n.o.
Akademická 327/2
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 51280027
DIČ: 2120659332
Registrácia: Okresný úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-24/2017
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: MgA. Ján Fakla, riaditeľ n.o.

Kontakt

festival@amplion.eu