Festival

Festival AMPLION

Centrum mesta Banská Štiavnica
30. september − 2. október 2016

Festival nových foriem kabaretného divadla a živých pouličných performancií v interiéroch
a exteriéroch jedinečného mesta zapísaného v UNESCO.

Nová medzinárodná multižánrová prehliadka zameraná na posilnenie dialógu umenia
a občianskych aktivít.