Festival

Festival AMPLION

Centrum mesta Banská Štiavnica
29. september − 1. október 2017

Festival nových foriem kabaretného divadla a živých pouličných performancií v interiéroch
a exteriéroch jedinečného mesta zapísaného v UNESCO.

Nová medzinárodná multižánrová prehliadka zameraná na posilnenie dialógu umenia
a občianskych aktivít.