Patrik Garaj, Bratislava (SK)

ART PUTIKA I. – SMIECH CEZ SLZY

Diskusia o postojoch k ruskej a ukrajinskej literatúre v súčasnosti + čítanie z diela ukrajinského autora J. Andruchovyča, hosť: prekladateľ Valerij Kupka.

Nominácia na Amplion Argentum
Program pre mladých a dospelých

Art Cafe, povala sobota 16:30

Ktorí autori majú väčší sklon k tragickosti? Ktorí sa chcú dohrabať čo najhlbšie do ľudskej duše a nájsť tam niečo temné? A ktorí zase do literatúry vnášajú slnko a vtip? Ruskí alebo ukrajinskí? A ako vzniká gogoľovský smiech cez slzy? Aj to bude témou diskusie o vzťahu ukrajinskej a ruskej kultúry v čase vojny, o postojoch obyvateľov ostatných krajín k ruskej a ukrajinskej literatúre i dielam v súčasnosti. Patrik Garaj, reportér Denníka N pre kultúru, bude diskutovať s naším hosťom, rusistom a prekladateľom, Valerijom Kupkom i s vami. Rozhovor a neformálna dišputa bude doplnená ukážkami z diela ukrajinského autora Jurija Andruchovyča, ktoré V. Kupka preložil do slovenčiny.

Valerij Kupka je slovenský básnik, prekladateľ a rusista. Narodil sa na Ukrajine. V roku 1978 sa jeho rodina presťahovala späť na Slovensko. Do roku 2022 bol docentom pre odbor literárna veda na Prešovskej univerzite, kde sa venoval predovšetkým okruhom ako ruská literatúra 19. a 20. storočia, ruská detská literatúra, ruské výtvarné umenie a film 20. storočia.

Patrik Garaj vyštudoval germanistiku, filozofiu a literárnu vedu na Prešovskej univerzite a na Universität Konstanz. Tam získal aj titul PhD. V roku 2006 začal pracovať pre týždenník Trend. Najprv ako webeditor, neskôr ako šéfredaktor Trend.sk a zástupca šéfredaktora Trendu. V Denníku N pracuje od februára 2018 ako editor a reportér. Venuje sa najmä oblastiam kultúry – literatúre, architektúre a hudbe. Píše pravidelný newsletter High 5ive .

Viac na: https://dennikn.sk/autor/patrik-garaj/