D´sensitive dženerejšn & Marcela Cmorejová (SK)

NO SOFT, NO FUN

Moderné umelecké prednesy mladých osobností na tému (ne)citlivosť s hudobným performance Marcely Cmorejovej

Program pre mladých a dospelých

Botanická záhrada sobota 13:00

Mladí interpreti a ich autentické výpovede textov svetovej i slovenskej poézie a prózy, tentokrát obohatené o vstupy multihudobníčky a performerky Marcely Cmorejovej.

Budeme putovať pokojným, voňavým a vzácnym prostredím botanickej záhrady, v ktorej zaznie starostlivo vypestovaný výber silných výpovedí o (ne)citlivosti s cieľom scitlivieť, priblížiť sa bližšie rastlinám, zvieratám i ľuďom, nájsť znovu korene našej ľudskosti. Aj o tom bude každoročne iný a špeciálne vymyslený program kvalitnej literatúry, ktorý vás opäť vyvedie z predsudkov o konvenčnom recitovaní. Neváhajte, tento program sa už nikdy opakovať nebude!

Čakajú vás výnimočné predlohy súčasných autorov ako Jon Fosse, Bernard Schlink, Karol D. Horváth, či klasikov ako Jacques Prévert, Jan Werich a Jonathan Swift. Účinkujú: Klára Dobšovičová, Barbora Ježová, Andrej Rácz, Elena Slížiková, Denis Šatan a Roman Thor Vítek.

Viac na: https://www.facebook.com/festivalamplion

 

Foto: archív autorov

Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Festivale AMPLIÓN alebo v priamej súvislosti s ním môžu organizátorom poverené tretie osoby zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.