Ansámbel nepravidelného divadla (SK) + Teatr KTO (PL) + Firebirds (HU) + Prostores (CZ)

HUMAN CARAVANA

Premiéra výstupu z tvorivého workshopu o medziľudskom zbližovaní v podaní medzinárodného tímu tvorcov projektu ICEBREAKING (V4+UA)

Program pre mladých a dospelých

Starý zámok 🠒 Záhrada Skautského domu piatok 17:00

Štyri divadlá, lídrované Ansámblom nepravidelného divadla, vytvoria počas 2 dní intenzívneho tvorivého workshopu spoločný medzinárodný zárodok budúcej pouličnej inscenácie zameranej na zbližovanie miestnych občanov V4 s odídencami z Ukrajiny.

Putovný pouličný happening od Starého Zámku do Skautského domu vznikne na základe autentických materiálov zozbieraných na 4 výskumných cestách po krajinách V4 a na Ukrajine.

Spoločná cesta rozpráva príbehy ľudí v zmiešaných komunitách, búra predsudky a zbližuje vo svete, v ktorom sa všetci bez rozdielu veľmi potrebujeme.

Viac na: https://www.and-theatre.art/icebreaking-sk/

PROJEKT ICEBREAKING

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Višegrádskych grantov z Medzinárodného Vyšehradského fondu. Poslaním fondu je napredovať v ideách pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.