OKUPÁCIA 1968

*Male-divy-festivalu

Filmtopia (SK)

nedeľa, 30. september 2018
15:30
17:40
Kino Akademik **
pohľad na tragickú udalosť od režisérov z 5 krajín bývalej VZ
12+
Vstupné 3 €

5 režisérov a 5 rôznych pohľadov krajín VZ na okupáciu – obohacujúci filmový zážitok

Dokumentárny film v produkcii slovenského režiséra Petra Kerekesa prináša celkom nový pohľad na tragickú udalosť našich dejín – inváziu armád Varšavskej zmluvy do Československa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Prostredníctvom piatich príbehov od piatich režisérov sa zamýšľa nad témou individuálnej a kolektívnej pamäti – z perspektívy ruských, bulharských, maďarských, poľských a nemeckých pamätníkov – okupantov. Každý príbeh je osobitý: ruský je cestou za odpustením, v maďarskom príbehu sa okupácia mení na pokojné prázdninové manévre a žatevnú výpomoc v priateľskom ovzduší slovensko-maďarského pohraničia, poľský príbeh je intímnou sondou konfrontovanou s verejnými prejavmi nesúhlasu s intervenciou, bulharský príbeh o násilnej smrti vojaka a nemecký príbeh o treste za odmietnutie poslušnosti.

Viac: www.filmtopia.sk

späť na program