Partneri - uvodny text

Tento festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Festival realizujeme vďaka finančnej podpore ďalších významných partnerov a podporovateľov.
Všetkým patrí naša veľká vďaka.