O FESTIVALE – 3. ročník, 2018

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie organizujeme z potreby podporiť slobodu umeleckého vyjadrenia v súčasnej slovenskej spoločnosti a tiež z absencie festivalu týchto žánrov na Slovensku. Chceme nielen obohatiť Banskú Štiavnicu duchom sviežeho a neopozeraného umenia, ale radi by sme atraktívnym AKČNÝM UMENÍM a formou živej kultúrnej interakcie umelcov a divákov inšpirovali návštevníkov festivalu KU KRITICKÉMU MYSLENIU.

DRAMATURGIU festivalu orientujeme na päť základných druhov umenia, ktoré sa vzájomne prelínajú – divadlo, hudba, pohyb, výtvarné umenie a literatúra. Primárne sa zameriavame na produkcie s interaktívnym a moderne občiansko-angažovaným presahom.

V prvých ročníkoch chceme najskôr zmapovať aktuálny stav slovenského a českého kabaretu v kontexte kvality a kvantity tohto žánru v strednej Európe. Výzvou do ďalších ročníkov je podnietiť vznik a tvorbu nových kabaretných foriem, ktoré by festival prezentoval pod názvom NOVÝ KABARET. Pod týmto pojmom chápeme žáner, ktorý vychádza z pôvodnej kabaretnej formy zloženej z radenia slovných, tanečných, spievaných, artistických čísel či iných fragmentov, ale hranice jednotlivých zložiek zámerne prestupuje, kombinuje, obohacuje a posúva do jednotného celku post-dramatickej inscenácie s jasným dramaturgickým oblúkom, alebo do jedinečnej perfomancie. Žáner nový kabaret v našom vnímaní zahŕňa aj otvorený systém nepomenovateľného či neobjaveného.

Kabaretné produkcie v dramaturgii festivalu dopĺňa a dynamickým princípom Z ULICE DO DIVADLA, Z DIVADLA NA ULICU ovplyvňuje aj medzinárodná prehliadka pouličných inscenácií, happeningov a výtvarných inštalácií s občianskym rozmerom. Dramaturgiu 3. ročníka tvoria tri línie. Prvá, NOVÝ KABARET, s leitmotívom stého výročia vzniku ČSR prepája tradície českého a slovenského kabaretu od V+W cez Semafor, L+S až po moderné formy nového medzinárodného kabaretu. Druhá línia, POULIČNÉ UMENIE, súvisí s odkazom na Pražskú jar, okupáciu a obete v roku 1968 v kontexte súčasnosti na tému Ohrozenie slobody. Obe línie spája tretia, OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ vo forme pouličných happeningov a diskusií (Exkurzia do neslobody, Filmový výkričník a koncert solidarity Davaj časy!). Vystúpia domáci i zahraniční performeri s produkciami, ktoré poukazujú na možnú i reálnu stratu ľudských práv a slobôd v Európe i vo svete. Na festivale sa uskutoční aj 2. ročník Majstrovstiev SR v SLAM-POETRY, ktorý motivuje mladých tvorcov k autorskej poetickej interpretácii a spája slovenských súťažiacich a českých hostí v spoločnom celovečernom programe.

Naším zámerom je vydať spoločný súzvuk kabaretu, pouličných produkcií a angažovaného umenia aj v odľahlejšom regióne Slovenska. Budeme sa zábavnými formami spoločne tešiť, vzdelávať, tvoriť, diskutovať i udeľovať Cenu festivalu – AMPLION ARGENTUM – programom s najsilnejším hlasom v prospech rozvoja občianskej spoločnosti. Cieľom je vyvolať – najmä u mladých ľudí – záujem kvalitné umenie a spoločenskú zodpovednosť za svoju krajinu. 

Jana Mikitková, Ján Fakla, Dušan Krnáč