POLIACI MILUJÚ DIVADLO NA ULICI

Tlačová správa o účasti členov KDvP na festivale FETA v Gdańsku (PL)

V dňoch 13. – 16. júla 2017 sa členovia KREMNICKÉHO DIVADLA V PODZEMÍ n.o. (KDvP), Ján Fakla, Jana Mikitková, Dušan Krnáč a Tomáš Eniac Cíger, zúčastnili 21. ročníka medzinárodného festivalu pouličných a outdoorových divadiel v poľskom prístavnom meste Gdańsk. Festival organizuje Mesto Gdańsk, Kultúrne centrum Gdańsk a agentúra PLAMA GAK. Vďaka láskavému pozvaniu organizátorov mohli dramaturgovia a tvorcovia Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie v Banskej Štiavnici zbierať skúsenosti i objavovať pozoruhodné inscenácie na jednom z najväčších open-air divadelných festivalov nielen v Poľsku, ale v celej východnej Európe. FETA sa svojou dramaturgiou zameriava na zachovanie tradičnej receptúry pouličného divadla, ale skúma aj jeho experimentálne outdoorové podoby.

Počas štyroch dní členovia KDvP zažili otvorenie festivalu spojené s pouličnou vernisážou výstavy fotografií z vlaňajšieho jubilejného ročníka a z časovo nabitého programu uvideli 19 pouličných a plenérových inscenácií zo 7 štátov Európy, Poľska a Ruska v najrôznejších častiach Starého predmestia a Dolného mesta Gdańsk. Výnimočný zážitok poskytlo napríklad aj skvelé španielske spracovanie baníckej témy –  pouličnú show CARBON CLUB o neznámych hrdinoch baníkoch, čo nasadzujú svoje životy aj za priateľov. Dynamická hra bola plná groteskného čierneho humoru a pyrotechnických vizuálnych efektov v primeranej miere.

Vzácnym prínosom bola výmena kontaktov, skúseností a dramaturgických tipov so zahraničnými hosťami festivalu. Inšpiratívne bolo aj využitie netradičných outdoorových priestorov a plenérov pred autentickými budovami poznačenými ešte 2. svetovou vojnou, ktoré dotvárali atmosféru niektorých inscenácií. Mestské opevnenia s vodnými priekopami či parky ale aj verejné športoviská boli umne využité pre pochôdzkové inscenácie či nočné výtvarno-svetelné inštalácie. Prekvapujúca bola veľmi vysoká návštevnosť obyvateľov mesta a okolia. Bolo zjavné, že mnohí z nich sú pravidelnými účastníkmi FETA a na divadlo v exteriéroch mesta chodia dobre vybavení (vlastné sedenie, teplé oblečenie či deky na neskoré chladné večery). Stovky návštevníkov niekedy stáli či sedeli v „hľadisku“ ulice či parku aj hodinu vopred, aby mali čo najlepší zážitok z predvádzaného divadelného umenia. Poľský festival priťahuje divákov rôzneho veku a úrovne vzdelania a dlhodobo zvyšuje účasť verejnosti na kultúre, čím revitalizuje mesto aj v sociálnej sfére. Táto schopnosť priblížiť divadelné umenie svojmu mestu a jeho obyvateľom je užitočná skúsenosť aj pre slovenské festivaly a mestá. Pravdou je, že mieru diváckej účasti zrejme ovplyvňuje nielen skutočne pestrá dramaturgia, ale aj voľný vstup na všetky akcie festivalu, čo zrejme umožňuje dostatočne štedrý rozpočet festivalu.

Návšteva Gdańska členmi KDvP splnila svoj účel. Priniesla viaceré hodnotné tipy do budúcich ročníkov dramaturgie Festivalu AMPLIÓN, pomohla nadviazať nové medzinárodne kontakty a načrtla ďalšie návštevy podobných festivalov. V neposlednom rade obohatila o dôležité skúsenosti k organizácii ich vlastného projektu. Účasť členov KDvP na festivale FETA z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Jana Mikitková, 23.7.2017, foto: Ján Fakla