Dajte svojim daniam ďalší zmysel!

Dajte svojim daniam ďalší zmysel!

V roku 2018 chceme pre vás vytvoriť dve nové inscenácie a zorganizovať v Banskej Štiavnici už 3. ročník zážitkového Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie.

V prípade, že nás chcete podporiť, vyplňte nové tlačivá Finančnej správy platné pre zdaňovacie obdobie 2017. Zamestnanci, ktorí chcú venovať 2% musia pri poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2017 použiť len tieto tlačivá, pričom najskôr musia požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (ten je to na požiadanie povinný urobiť). Z neho zamestnávateľ vydá Potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania (príloha 5 – najneskôr do 16.4.2018) a následne zamestnanec vyplní Vyhlásenie (príloha č.3), v ktorom uvedie údaje o prijímateľovi:

IČO: 45733155
Právna forma: NEZISKOVÁ ORGANIZĆIA
Obchodné meno – názov: KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.
Sídlo – ulica: ŠTEFÁNIKOVO NÁMESTIE
Súpisné/orientačné číslo: 34/42
PSČ: 967 01
Obec: KREMNICA

Obe vyplnené, potvrdené a podpísané tlačivá je nevyhnutné odovzdať svojmu správcovi dane najneskôr do 30.4.2018.

Právnické osoby a podnikatelia napíšu údaje našej neziskovej organizácie do svojho daňového priznania do 31.3.2018.

Prílohy: tlačivá FS č. 3 a č. 5.