Ansámbel nepravidelného divadla (SK)

ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia

Jedinečná pouličné pochôdzkové divadlo o hľadaní súčasného pokladu Banskej Štiavnice

nedeľa 14:00 Radničné námestie – Námestie Sv. Trojice – Starý zámok

Predstavenie je súčasťou projektu Renovácia identity – Banská Štiavnica, Mesto kultúry 2019

Doprajte si zábavné putovanie hercov, psa Cyrila a divákov za károu šťastia. Čaká vás cesta za neobjaveným pokladom baníckeho mesta, ktorý sa neukrýva iba v striebre, ale najmä v ľuďoch a ich osobných príbehoch. Námetom je mysteriózna legenda o osude bohatej meštianky Barbory Rösselovej. Historické a zároveň súčasnou formou inscenované putovanie prechádza trasou od Radničného námestia cez Nám. Sv. Trojice až po Starý zámok. Štrnásť zastavení v jedinečných exteriéroch a interiéroch centra humorne oživí fragmenty z dejín Štiavnice priamo pred fasádami objektov pôvodných udalostí. Bude sa hrať, spievať, tancovať aj ochutnávať a najmä sa smiať.

Ansámbel nepravidelného divadla je nezávislá skupina divadelníkov a priateľov súčasného divadla, ktorá sa sformovala z ľudí podobného humanistického zmýšľania a svetonázoru. Vznikla generačnou a programovou transformáciou Kremnického divadla v podzemí (2012 – 2017). Venuje sa hľadaniu nových foriem moderného kabaretu, pouličným a angažovaným produkciám a sídli v Banskej Štiavnici.

Viac na: https://almaziastiavnica.sk/podujatie/stiavnica-nielen-strieborna-premiera/

 

Foto: Ľubomír Lužina