Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže,
Banská Bystrica (SK)

LÁSKY SHOCK

Divadelno-tanečná inscenácia so silným odkazom

Nominácia na Amplion Argentum
Program pre mladých a dospelých

Kocka, Kammerhofská 6 sobota 14:00

Hovoríme, že sme tolerantní, vnímaví, empatickí, láskaví... Vieme to aj prejaviť? Neexistuje lepšia možnosť, ako skúsiť prekročiť svoju bublinu a prejaviť empatiu niekomu, koho svet je nám cudzí. Znamená to odložiť svoje ja a otvorene prijať navonok iné, ale v skutočnosti rovnaké ľudské bytosti. Aj oni sa cítia sexy, nasratí, vtipní, nepochopení, či neviditeľní, aj keď ich paradoxne na ulici počuť viac. „Serie ma, keď na mňa ľudia čumia, vtedy mám chuť povedať: Na čo tak čumíš? Serie ma, keď sú ľudia prehnane milí, ako keby sme niečo nechápali.” (Lydka)

Doprajte si zážitkový SHOCK plný humoru, nadhľadu a lásky nielen
k pohybu. Spolu s hercami z Divadla z Pasáže znovuobjavíte plnosť prežívania a radosť zo života!

Divadlo z Pasáže pôsobí v Banskej Bystrici a v roku 2020 oslávilo 25. výročie existencie. Je to jediné profesionálne divadlo na Slovensku, ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím. Má dôležitú úlohu pri šírení myšlienok tolerancie a väčšej informovanosti verejnosti. Prostredníctvom inscenácií pomáhajú návštevníkom pochopiť, že aj ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti nepovažujú za talentovaných a tvorivých, takí v skutočnosti sú. A zároveň hereckými výpoveďami približujú spôsob ich rozmýšľania, cítenia, ich vnútorných túžob.

Viac na: http://www.divadlozpasaze.sk

 

Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Festivale AMPLIÓN alebo v priamej súvislosti s ním môžu organizátorom poverené tretie osoby zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a aktuálne hygienické opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorením Covid-19 zverejnené na www.korona.gov.sk.

Pre návštevu platených podujatí Festivalu AMPLIÓN 2021 platí kategória OTP, pre návštevu neplatených podujatí platí kategória Základ.