Lukáš Šimon & Anton Eliáš, Praha (CZ)

ROBO ERECTUS:
Šugar & Bič

Komická sci-fi pantomíma robotov

Slovenská premiéra
Program pre mladých a rodiny s deťmi

Záhrada Skautského domu piatok 17:00

„Som Robot. Nejem, nepijem, nestarnem, nevyžadujem žiadnu pozornosť, nemám city.“ Je ticho. Všade v pustej krajine je len prach a trosky. Nikde žiadne známky života. Poslední dvaja preživší sú roboty v továrni. Čaká ich dlhá cesta objavovania nového života. Kam majú ísť a kto im ukáže cestu? Komická pouličná pantomíma o dvoch robotoch, ktorí už nemôžu nikomu poslúžiť, a tak radšej bavia sami seba. A popri tom všetkých divákov!

Pražské originálne pohybové sci-fi pouličné divadlo vytvorili Lukáš Šimon a Anton Eliáš zo Slovenska. Stretli sa na DAMU v Prahe na štúdiách pantomímy. Odvtedy brázdia umelecké cesty spoločne naprieč hranicami.

 

Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Festivale AMPLIÓN alebo v priamej súvislosti s ním môžu organizátorom poverené tretie osoby zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a aktuálne hygienické opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorením Covid-19 zverejnené na www.korona.gov.sk.

Pre návštevu platených podujatí Festivalu AMPLIÓN 2021 platí kategória OTP, pre návštevu neplatených podujatí platí kategória Základ.