Jiří Dědeček, Praha (CZ)

NEBUDU BYDLET
V QUÉBECU

Sviatok folku v Banskej Štiavnici! Šansóny, kuplety a odrhovačky legendárneho pesničkára

TOP PROGRAM pre dospelých

Art Cafe, povala sobota 20:30

Jiří Dědeček, český básnik a folkový pesničkár, pre vás pripravil dvojhodinový koncert zo svojho nového albumu Nebudu bydlet v Québecu. Typicky briskné a priamočiare piesne ako Potkan, Sněmovní, Udavači alebo Kardinál doplnil dvoma zhudobnenými rúhačskými básňami Františka Gellnera, trojicou svojich doposiaľ nenahraných piesní Georgesa Brassensa a nechýba ani country & western Zmrzlý dřevař. Sériu štrnástich songov s tragikomickým nádychom sprevádza hrou na gitaru a ukulele. Zahrá aj známe obľúbené hity. Užite si sviatok folku v Banskej Štiavnici!

Viac na: http://www.dedecek.cz

 

Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Festivale AMPLIÓN alebo v priamej súvislosti s ním môžu organizátorom poverené tretie osoby zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a aktuálne hygienické opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorením Covid-19 zverejnené na www.korona.gov.sk.

Pre návštevu platených podujatí Festivalu AMPLIÓN 2021 platí kategória OTP, pre návštevu neplatených podujatí platí kategória Základ.