D´fastfood dženerejšn (SK)

NO STOP, NO FUN

Moderné umelecké prednesy mladých osobností na tému zastavenia sa spojené s vizuálno-zvukovou performance výstavy Časomysle

Program pre mladých a dospelých

Starý zámok – karner piatok 17:30

Mladí interpreti a ich autentické výpovede textov svetovej i slovenskej poézie a prózy, tentokrát obohatené o vizuálno-zvukovú performance výstavy Nadi Salbotovej, Časomysle. Budeme putovať magickým prostredím neprebádaného karnera Starého zámku, v ktorom zaznie starostlivý výber silných autentických výpovedí o spomalení a zastavení sa s humorom aj bez neho. Spomalíme nad úvahou o čase aj nad koncom sveta, zablúdime do čerstvých vôd nonsensu, kde všetko a zároveň nič dáva zmysel i radosť, vypočujeme si rozhovor s kameňom o ľudskej tvrdosti i alúziu na paralelné osudy Židov s aktuálnymi osudmi našich východných susedov. aj o tom bude každoročne iný a špeciálne vymyslený večer prudko kvalitnej literatúry, ktorý vás opäť vyvedie z predsudkov o konvenčnom recitovaní. Vďaka spojeniu slova a živej vizuálnej interakcie zažijete zázrak pre oči i pre dušu. Neváhajte, opakovať sa to nebude!

Čakajú vás výnimočné predlohy súčasných autorov ako Ernest Jandl, Gro Dahle, Erlend Loe, Wiszlawa Szymborska či Jozef Mokoš. Účinkujú: Romana Eštóková, Simona Horičková, Hana Hvozdíková, Branislav Lacko, Roman Thor Vítek.

Viac na: https://www.amplion.eu

Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Festivale AMPLIÓN alebo v priamej súvislosti s ním môžu organizátorom poverené tretie osoby zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a aktuálne hygienické opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorením Covid-19 zverejnené na www.korona.gov.sk.