Džumelec, Košice (SK)

VYSVETĽOVATEĽ

Performatívny koncert a nonsensová prednáška nositeľa Ceny Oskára Čepana 2019 Erika Sikoru

Program pre mladých a dospelých
sobota 18:00 Art Cafe, povala

Čo zažijete? Hudobne jednoduché ba až naivné, podomácky vyrobené pesničky v garáži alebo kúpeľni, hrané so španielkou alebo basou, jemne korenené lúskaním, domácimi či lesnými šumami, či naivnými klávesovými sólkami. Texty sú nadšeným pozorovaním sveta a jeho bizarných detailov. Hrajú sa so slovami, experimentujú s východoslovenskou rytmickosťou jazyka a spievajú sa na hranici s hovoreným slovom. Džumelec prezentuje svoju umeleckú tvorbu zdanlivo neformálnym prístupom na aktiváciu politických tém, ktoré vedú k základným a nevyhnutným otázkam o tom, kto sme teraz.

Erik Sikora cez performatívne stratégie tlmočí otázky národnej identity, ekológie či udržateľnosti. Jeho výstupy majú často podobu prednášky alebo koncertu naživo, mimo priestoru galérie. V opačnom prípade komunikuje prostredníctvom nahratého videa na hranici nonsensu a poetického symbolizmu. Zaujíma ho banálnosť a jej imaginatívny potenciál. Má rád, keď majú ľudia k jeho výstupom voľný prístup. Predkladá svoje teórie, nápady, pozorovania, ktoré zväčša dospievajú k záveru v podobe manuálu, napr. Tešenie či Dážďovník. Vo svojej tvorbe oslobodzuje predstavivosť od vžitých návykov a pravidiel, umožňuje autentické bytie a potenciálne môže spustiť i povestnú sociálnu bombu.

Viac na: http://www.eriksikora.com