D´ renewed dženerejšn + Martin Toman & Tadeáš Bolo (SK)

NO TRUST, NO FUN

Moderné prednesy mladých na tému (ne)dôvera s piesňami Filipa, Lasicu & Satinského

Program pre mladých a dospelých

Art Cafe, Pod orechom piatok 18:00

Piati mladí interpreti a ich autentické výpovede textov svetovej i slovenskej prózy a poézie obohatené o autorské čítanie mladej slovenskej poetky. Dobrodružstvo pre oči aj pre dušu! V krásnom prostredí pokojnej záhrady Art Cafe zaznie starostlivý výber silných autentických výpovedí o dôvere v medziľudské vzťahy, v samého seba, v základné ľudské hodnoty, ale aj v silu, zmysel a prínos umenia a umelcov pre kultivovanú spoločnosť. Aj o tom bude každoročne iný a špeciálne vymyslený večer prudko kvalitnej literatúry, ktorý vás opäť vyvedie z predsudkov o konvenčnom recitovaní. Programom sprevádza mladé kabaretné duo v štýle Lasica & Satinský. Výborná spoločnosť, čo poviete?

Čakajú vás silné texty známych autorov ako Gabriel García Márguez, Hans Magnus Enzensberger, Anna Gavalda, Michal Hvorecký či Peter Balko. Účinkujú: Nina Benkovičová, Denis Farkaš, Adrián Kráľovský, Julia Pabst, Stella Stupňanová a Michaela Čajkovičová.

Viac na: http://www.and-theatre.art

 

Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Festivale AMPLIÓN alebo v priamej súvislosti s ním môžu organizátorom poverené tretie osoby zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a aktuálne hygienické opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorením Covid-19 zverejnené na www.korona.gov.sk.

Pre návštevu platených podujatí Festivalu AMPLIÓN 2021 platí kategória OTP, pre návštevu neplatených podujatí platí kategória Základ.