Dušan Ondrušek, PDCS, Bratislava (SK)

ART PUTIKA – AKO SI VYBRAŤ PRAVDU v nekonečnom mori dezinformácií?

Zábavný krčmový videokvíz

Nominácia na Amplion Argentum
Program pre mladých a dospelých

Art Cafe, povala sobota 15:00

Ako si vybrať pravdu v nekonečnom mori dezinformácií? Presvedčme sa o tom na vlastné oči, uši a pľúca. Kvíz s desiatimi otázkami a prekvapujúcimi odpoveďami. Podskupiny okolo stolov si pozrú desať krátkych videí a odpovedia na kvízové otázky. Povieme si desať príbehov, ktoré nás o manipulácii niečo naučili. Porozprávame si niečo o manipulácii v časoch infodémie, aj o tom ako sa proti manipulácii brániť. Podskupina so správnymi odpoveďami vyhrá cenu pre víťaza. Kvízom a diskusiou sprevádza psychológ Dušan Ondrušek. Obohaťte sa o jeho výnimočné zážitky a skúsenosti!

Dušan Ondrušek sa kedysi venoval výskumu altruizmu. Súčasne učil na Univerzite Komenského v Bratislave a pracoval v psychologickej poradni. Neskôr založil organizáciu PDCS, chodil po svete, trénoval a pomáhal riešiť konflikty vo viac ako 40 krajinách. Dodnes je aktívnym odborníkom a šarmantným spoločníkom s bohatými skúsenosťami. PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.

Viac na: http://www.and-theatre.art

 

Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Festivale AMPLIÓN alebo v priamej súvislosti s ním môžu organizátorom poverené tretie osoby zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a aktuálne hygienické opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorením Covid-19 zverejnené na www.korona.gov.sk.

Pre návštevu platených podujatí Festivalu AMPLIÓN 2021 platí kategória OTP, pre návštevu neplatených podujatí platí kategória Základ.