Dušan Krnáč, Zvolen (SK)

ANTIDEPRESÁRIUM

Vizuálno-performatívna výstava v tme

Program pre mladých a dospelých

Starý zámok – karner sobota 10:00 – 18:00

Sú všade. Sú obrazom, odrazom reality, záznamom podvedomia. Stali sa súčasťou verejného priestoru. Sú to zhmotnené stavy vnútra človeka v geste, v akčnom momente vzniku. Pokrčené plechovky od nápojov. Tvoria happening umenia ulice anonymných ľudí. Sú estetikou osobnej aj spoločenskej situácie. Kompenzovaním problémov konzumáciou energy či alko nápojov. Depresia, slovo doby, ktoré sa stalo meradlom vážnosti mentálneho stavu človeka a jeho nebadanej vnútornej erózie. Koncept založený na zbere ready-made objektov a ich adjustáže do nových vizuálnych artefaktov na hranici medzi iróniou, banalitou odhodeného a úzkosťou. Cieľom je poukázať na dôsledky narastajúcej depresie mladej generácie. Performatívna výstava zapojí diváka, ktorý bude nútený pomocou led svetla objaviť nainštalované objekty v tme. Podobne ako treba odhaliť prejavy depresie a vnútorného sveta.

Vizuálny koncept a realizácia: Dušan Krnáč, kurátorka: Gabriela Garlatyová.

Viac na: http://www.and-theatre.art

 

Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Festivale AMPLIÓN alebo v priamej súvislosti s ním môžu organizátorom poverené tretie osoby zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a aktuálne hygienické opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorením Covid-19 zverejnené na www.korona.gov.sk.

Pre návštevu platených podujatí Festivalu AMPLIÓN 2021 platí kategória OTP, pre návštevu neplatených podujatí platí kategória Základ.