Ansámbel nepravidelného divadla, Banská Štiavnica (SK)

BOHOROVNÍ (bar kabaret noir)

Temné príbehy, podmanivá hudba Roba Mankoveckého a texty Vlada Jančeka, expresívny tanec z dielne Laca Cmoreja & čierny humor v barovej spoločnosti skvelých hercov, to je štýlový nový bar kabaret noir od tvorcov AMPLIÓNU!

Program pre mladých a dospelých

Hotel Grand Matej, Kammerhoská 5 piatok 21:00

Prijmite pozvanie na Olymp! Pohodlne sa usaďte, vychutnajte si pohár bubliniek a naša barová suita sa o vás postará. Môže si človek dovoliť všetko? Je pánom života a smrti? Sme Bohu rovní? Bar kabaret noir o tých, ktorí sa cítia viac ako boh, aj o tých, ktorí sú mu skutočne podobní. Čo zvíťazí? Pokora či bohorovnosť? Hrozby, ktoré priniesla pandémia a následne hrôzy vojny, si vyspelý svet pripúšťal len v hororoch či v krajinách tretieho sveta, žil takpovediac bohorovne. Unikátna doba ukázala, že téma bohorovnosti (v jej mnohorakom ponímaní) je výsostne aktuálna. Kabaretná inscenácia na príkladoch súčasnej spoločnosti mapuje situácie a motívy ľudskej bohorovnosti. „Bohorovní“ ako nedotknuteľní vládcovia života a smrti a naopak, „bohorovní” ako solidárni so všetkými ľuďmi bez rozdielu, teda Bohu podobní. Kabaretná show je určená pre divákov od 15 rokov.

Ansámbel nepravidelného divadla (AND) je nezávislá skupina divadelníkov a priateľov súčasného umenia podobného humanistického zmýšľania a svetonázoru so sídlom v Banskej Štiavnici. Vznikla generačnou a programovou transformáciou Kremnického divadla v podzemí (2012 – 2017), ktoré v roku 1981 založilo a 25 rokov organizovalo Festival humoru a satiry Kremnické gagy. AND sa venuje hľadaniu nových foriem moderného kabaretu, pouličným a angažovaným produkciám. V 2016 založil v Banskej Štiavnici medzinárodný Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie. Jeho členovia boli spolutvorcami projektu Mesto kultúry Banská Štiavnica 2019. Stálymi členmi AND sú: dramaturgička a režisérka Jana Mikitková, dramaturg a producent Ján Fakla, scénograf a grafik Dušan Krnáč, občiansky aktivista Milan Lichý a komixový ilustrátor Tomáš Eniac Cíger, ktorí spolupracujú s mnohými externými tvorcami.

Viac na: https://www.and-theatre.art

 

Foto: Michal Svítok

Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Festivale AMPLIÓN alebo v priamej súvislosti s ním môžu organizátorom poverené tretie osoby zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a aktuálne hygienické opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorením Covid-19 zverejnené na www.korona.gov.sk.