Ateliér fyzického divadla JAMU, Brno (CZ/SK)

ART STOP / ZASTÁVKA UMENIA

Veselý happening Chvála pomalosti

Program pre mladých a dospelých

Zastávky Radničné námestie – Terra Permonia – Trotuár piatok 12:00

TESCO, sídlisko Drieňová, Banská Štiavnica piatok 14:50

Terasa u Blaškov, Počúvadlo sobota 13:30

Na fare, Beluja sobota 16:00

Ani tento rok vás neochudobníme o originálny multužánrový happening ušitý len pre tohtoročný AMPLIÓN pod heslom Zastaviť sa je umenie! Buďte v strehu! Do cesty vám príde ART STOP – Zastávka umenia, vizuálny objekt z dielne Nadi Salbotovej, a skupina klauniek-performeriek, ktorá bude chváliť pomalosť. Urobia všetko preto, aby ste sa k tejto chvále pridali a na Zastávke umenia sa na umenie zastavili .-)

Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Festivale AMPLIÓN alebo v priamej súvislosti s ním môžu organizátorom poverené tretie osoby zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a aktuálne hygienické opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorením Covid-19 zverejnené na www.korona.gov.sk.