AMPLIÓN Karavana

DÔVERA JE UMENIE – putovné vystúpenia umelcov na periférií + pozvánky do centra

ZŠ Štiavnické Bane, Bod K. sídlisko Drieňová Banská Štiavnica
štvrtok 10:00 - 18:15

Kino Štiavnické Bane, Krčma u Michala Banská Belá
piatok 17:30 - 20:30

Terasa u Blaškov, Počúvadlo, Na fare Beluja,
Bod K. sídlisko Drieňová Banská Štiavnica
sobota 13:00 - 16:25

KTC Hájovňa Červená studňa nedeľa 14:00 - 16:35

 

Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Festivale AMPLIÓN alebo v priamej súvislosti s ním môžu organizátorom poverené tretie osoby zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a aktuálne hygienické opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorením Covid-19 zverejnené na www.korona.gov.sk.

Pre návštevu platených podujatí Festivalu AMPLIÓN 2021 platí kategória OTP, pre návštevu neplatených podujatí platí kategória Základ.