Festival

Festival AMPLION

Centrum mesta Banská Štiavnica
29. september − 1. október 2017

Trojdňový medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia
v interiéroch a exteriéroch historického mesta zapísaného v UNESCO.

Multižánrová prehliadka (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraná
na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít.